رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه های آموزشی

                 اسلاید بخش اول                 اسلاید بخش دوم                    اسلاید بخش سوم

              اسلایدها:         آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی              از ایده تا ثروت

  • فایل سخنرانی آقای دکتر پیکری " Characterization of Ultrasound Elevation Beamwidth Artefacts for Brachytherapy Needle Insertion "   

                       قسمت 1                  قسمت 2                    قسمت 3

  • فایل سخنرانی دکتر علیرضا ورد  تحت عنوان " آشنائی با مدل های کانتورفعال برای بخش بندی تصویر"           دانلود

 

سمینارها