رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران

 ax 

دکتر ابراهیم نصر اصفهانی (postdoc)

 رزومه

 ax 

دکتر پریسا قادری دانشمند (postdoc)

رزومه

 

پژوهشگر

مهندس علیرضا شیرانی (پژوهشگر ارشد)

کارشناس مرکز

مهندس مریم انصاریان (پژوهشگر)