رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران

 

پژوهشگران فعلی مرکز تحقیقات

تصویر 1

​دکتر پریسا مطیع ( دستیار پژوهشی)

Resume

مهندس سجاد رخشانی( سرباز نخبه)
دکتر طباطبایی ( سرباز نخبه)  

پژوهشگران سابق

تصویر 1

دکتر احسان گلکار ( postdoc )

Google scholar

تصویر 1

دکتر ​فریبا شاکر( postdoc )

Google scholar

تصویر 1

دکتر ابراهیم نصر اصفهانی (postdoc)

Resume

تصویر 1

دکتر پریسا قادری دانشمند (postdoc)

Resume

تصویر 1

منیره شیخ حسینی( postdoc )

دکتر منصوره اژه ای( postdoc )
دکتر خراسانی(سرباز نخبه)  

 

کارشناسان طرحی مرکز تحقیقات ( سابق)

مهندس مریم انصاریان مهندس مهرنوش نقابی مهندس صبا عجمی