رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان مرکز

 

 farzaneh darikvand

 

دکتر فرزانه دریکوند

تحصیلات: دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی 

 

تلفن: 37923307-031

پست الکترونیک: fdarikvand@yahoo.com

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش ، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 کارشناس مرکز

 

مهندس علیرضا شیرانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

تلفن: 37925253-031

پست الکترونیک: shiranialireza@yahoo.com

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش ، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی