رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان مرکز

 

 کارشناس مرکز

 

مهندس مریم انصاریان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 

تلفن: 37923307-031

پست الکترونیک: maryamansarian70@yahoo.com

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ،جنب مجموعه ورزشی فرزانگان ، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 کارشناس مرکز

 

مهندس علیرضا شیرانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

تلفن: 36691224-031

پست الکترونیک: shiranialireza@yahoo.com

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ،جنب مجموعه ورزشی فرزانگان ، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی