رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش ها

 

 

دانلود فایل pdf

 

برخی از طرح های منتخب:

 

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

ساخت دیتا بیس بیماری صرع در مدالیتی های مختلف

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

طراحی و  ساخت دستکش روباتیک برای توانبخشی اکتیو یا پسیو انگشتان دست

دکتر علی حسن زهرایی

ahzahraee@gmail.com

سخت افزار و الکترونیک در پزشکی

آنالیز سیگنال VEP جهت کاربرد در تشخیص MS

دکتر امینی / دکتر کافیه

zahraamini64@yahoo.com.au

 

مغز و علوم اعصاب

بهینه‌سازی فرایند استخراج واریانت از داده‌های NGS

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

مدلسازی آماری تصاویر EDI-OCT

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

پردازش تصاویر چشم پزشکی

بهینه‌سازی فرایند هم‌ترازی داده‌های NGS با ژنوم مرجع

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

استخراج مشخصات ذاتی و غیرذاتی دستگاههای اسکوپی با روش های کالیبراسیون

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر ادیبی

nm.dadashi@gmail.com

سیستم های درون بین

بهینه‌سازی فرایند فیلترینگ واریانتها و تولید گزارش گرافیکی

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

تشخیص تغییرات خط Z از نظر وجود نشانه های رفلاکس در تصاویر آندوسکوپی

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر ادیبی

nm.dadashi@gmail.com

سیستم های درون بین

توسعه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه OCT چشم مبتنی بر حسگری فشرده

دکتر ربانی-دکتر یزدیان

rabbani.h@ieee.org

الکترونیک در پزشکی

بازسازی سه بعدی و رجیستر کردن حین عمل در جراحی های ستون فقرات

دکتر داداشی، دکتر ربانی ، دکتر ادیبی

nm.dadashi@gmail.com

سیستم های درون بین

بخش بندی تصاویر OCT با استفاده از یک روش ترکیبی (آماری-نمایش اتمی-یادگیری عمیق)

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای ایجاد داده های ساختگی OCT

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

مدلسازی آماری تصاویر سه بعدی OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

مدلسازی ریاضی داده پزشکی

تفکیک داده های بیماران ام اس از ان ام او بر اساس داده های MRI و OCT با روش های آموزش عمیق

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

ساخت دستگاه تخمین زننده سطح هوشیاری بکمک آنالیز اتوماتیک صدای حنجره و ارزیابی بر اساس نتایج استخراجی توسط متخصصین

دکتر سقایی-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

الکترونیک در پزشکی

استخراج ویژگی از داده های OCTA در بیماران MS و NMO

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای مراقبت از مبتلایان به بیماری­های قلبی

دکتر کرمانی- دکتر صانعی

kermani@med.mui.ac.ir

قلب و عروق

طراحی و ساخت سنسور اندازه‌گیری مستمر قند خون به صورت غیر تهاجمی

دکتر علی حسن زهرایی

ahzahraee@gmail.com

سخت افزار و الکترونیک در پزشکی

طراحی سیستم واسط مغزی

دکتر کرمانی  دکترمکی آبادی

kermani@med.mui.ac.ir

مغز و علوم اعصاب

طراحی و ساخت بازوی روباتیک کوچک برای آموزش و پژوهش در حوزه ی جراحی روباتیک

دکتر علی حسن زهرایی

ahzahraee@gmail.com

سخت افزار و الکترونیک در پزشکی

طراحی و ساخت سیستم تشخیص بیماری لوسمی لنفوئیدی حادALL

دکتر کرمانی  دکترطالبی

kermani@med.mui.ac.ir

پردازش تصاویر میکروسکوپی