رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

امروزه استفاده از سیستم های کامپیوتر در تشخیص (CAD : Computer Aided Diagnostic) در حال گسترش و توسعه بوده و به دنبال آن ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور طراحی این سیستم ها و ارائه الگوریتم های جدید در زمینه های مختلف علوم پزشکی مورد توجه همگان قرار گرفته است. در کشور ما نیز به نوبه خود کارهای قابل توجهی توسط محققین و دانشجویان رشته های فنی مهندسی و پزشکی و بین رشته ای به انجام رسیده است. این در حالی است که متاسفانه از نتایج این تحقیقات به طور معمول استفاده کاربری در مراکز پزشکی به عمل نمی آید. به همین منظور و به منظور فراهم سازی امکان ارتباط نزدیک و همکاری تنگاتنگ متخصصین رشته های مختلف علوم، مهندسی و پزشکی در یک محیط تحقیقاتی مشترک، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. موافقت اصولی آن در سال ۱۳۸۷ و موافقت قطعی آن در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت. اهداف این مرکز عبارتند از:

  •     پیشبرد تئوری ریاضی و الگوریتم های کامپیوتری مرتبط با مدل سازی و بازسازی سیگنالها و تصویر
  •     گسترش و ارائه نرم افزارهای مدل سازی تصاویر و سیگنالها
  •     تهیه پایگاه داده روی بیماران محلی
  •     شناسایی چالش های موجود در مراکز پزشکی و ارائه راه حل های مهندسی برای رفع انها
  •     جذب گرانت پژوهشی و بودجه از سازمان های مرتبط داخلی ،خارجی و WHO
  •    ایفای نقش نهادی مستقیم در حلقه های علم، تحقیق و فن آوری از زنجیره نوآوری
  •     ایجاد ارتباط با مسئولین ذیربط جهت انتقال نتایج و دست آوردهای تحقیقات اجرا شده
  •     فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت دسترسی به منابع معتبر علمی
  •     ترغیب نهادهای حامی توسعه فن آوری به تخصیص منابع کافی جهت پژوهش های کاربردی در این حوزه

در حال حاضر این مرکز در صدد تکمیل بانک اطلاعاتی داده های پزشکی ، تهیه منابع الکترونیکی لازم جهت محققین، تجهیز آزمایشگاه های مرتبط و توسعه هسته ها و برگزاری کارگاه تخصصی می باشد.