رفتن به محتوای اصلی
x

موافقت قطعی

 

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. موافقت اصولی آن در سال ۱۳۸۷ و موافقت قطعی آن در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت.

 

ax

 

ax

 

​​​​​​