رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش تصاویر میکروسکوپی

 پردازش تصاویر میکروسکوپی         

دانلود بروشور

 

مدیر هسته

دکتر اردشیر طالبی- دکتر حسین ربانی

دبیر هسته

مهندس امید صراف زاده

اعضای هسته

دکتر علیرضا ورد- مهندس نیلوفر طیفوری- مهندس ماریا فرهی- مهندس زهرا سعیدی- مهندس منیره شیخ حسینی- مهندس محمدرضا مومن زاده

مکان تشکیل جلسات

دفتردانشکده فناوریهای نوین پزشکی

آدرس اینترنتی گروه

http://sites.google.com/site/microscopicimageana

http://tech.groups.yahoo.com/group/MicroscopicImageAnalysis_Group

 

پروژه های فعال گروه:

 

 

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

1

درجه بندی شدت آرتروز زانو از روی تصاوير X-ray با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق

دکتر ورد

alivard@gmail.com

پردازش تصاویر پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکتری

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

2

بخش بندی و کلاسه بندی تصاوير فراصورت درون رگی (IVUS) با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق

دکتر ورد

alivard@gmail.com

پردازش تصاویر پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکتری

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

3

بخش بندی و طبقه بندی سلول هاي مؤثر در تشخيص سرطان میلوئیدی مزمن در تصاویر میکروسکوپی با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق

دکتر ورد

alivard@gmail.com

پردازش تصاویر پزشکی

1

کارشناسی ارشد/دکتری

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

4

بخش بندی و استخراج پلاسماسل ها در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان با بکارگیری روشهای یادگیری عمیق

دکتر ورد

alivard@gmail.com

پردازش تصاویر پزشکی

1

کارشناسی ارشد/دکتری

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

5

بخش ‏بندی مهره‏ های ستون فقرات در تصاويرCT

دکتر ورد

alivard@gmail.com

پردازش تصاویر پزشکی

1

کارشناسی ارشد/دکتری

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

 

 

جهت همکاری و کسب اطلاعات بیشتر با دکتر ورد تماس حاصل فرمایید.

 

 

Selected Publications:

  • Sarrafzadeh O, Rabbani H, Mehri Dehnavi A, Talebi A. Analyzing features by SWLDA for the classification of HEp-2 cell images using GMM. Pattern Recognition Letters. 2016.
  • Sheikhhosseini M1, Rabbani H, Zekri M, Talebi A.‎ “Automatic diagnosis of malaria based on complete circle-ellipse fitting search algorithm” J Microsc.‎, 252(3)‎:189-203, 2013.‎
  • Farahi, A.‎, Talebi, A.‎, Rabbani, H.‎,“Automated border extraction of Leishman bodies in bone marrow samples from patients with visceral leishmaniasis”, Journal of Isfahan Medical School, 32(286)‎, 2014.‎
  • Sarrafzadeh O, Dehnavi AM. Nucleus and cytoplasm segmentation in microscopic images using K-means clustering and region growing. Adv Biomed Res . Medknow Publications; 2015