رفتن به محتوای اصلی
x

هسته پردازش تصاویر آندوسکوپی

 

معرفی هسته پردازش تصاویر آندوسکوپی

ax

 

هدف اصلی این گروه این است که با استفاده از تکنیک های بینایی بتواند از داده های Scopic به عنوان سنسورهای داخلی عمل به صورت غیر تهاجمی استفاده کند.

ثبت ویدئوهای آندوسکوپی به عنوان داده های قبل از عمل، عمل جراحی با دقت بالا را تسهیل می کند. هدف این است که بتواند به درستی محل آندوسکوپ را به صورت real-time دنبال کند و در نتیجه قادر به تعیین محل آندوسکوپ در عبور از کانال سینوسی باشد. مزایای استفاده از قابلیت ردیابی بینایی به صورت real-time بسیار قابل توجه است به خصوص برای جراحی هایی که نیاز به تجهیزات اضافی فراتر از دوربین آندوسکوپ دارند زیرا بسته به نوع ردیابی که استفاده می کنند می تواند در معرض خطای دید و یا اعوجاج الکترو مغناطیسی قرار گیرد.

دانلود بروشور

scope                        oscop

 

نرم افزارهای تولید شده :

 • نرم افزار تحلیل ویدیوهای آندوسکوپی : این نرم افزار برای تحلیل ویدیوهای آندوسکوپی جهت کمک به پزشکان در تشخیص دقیق خطوط z و محلی سازی آندوسکوپ کپسولی فعال در معده به کار می رود.

 

ax

Selected Publications:

 • Ahmdian, N. Dadashi Serej, S. Karimifard, P. Farnia, “An effi-cient method for estimating soft tissue deformation based on in-traoperative stereo image features and point-based registration” Inter-national Journal of Imaging Systems and Technology, vol. 23(4), pp. 294- 303, 2013.
 • N. Dadashi Serej, A. Ahmadian, S. Mohagheghi, S. M. Sadre-Hoseini,“A New Projected Landmark Method for Reduction of Registration Error in Image Guided Surgery Systems” International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2014.
 • N. Dadashi Serej, A. Ahmadian, S. Kasaei, S. M. SadreHoseini,“ Robust Key-point Extraction and Matching Algorithm based on Wavelet Transform and Information Theory for Point-Based Registra-tion in Endoscopic Sinus Cavity Data”. Springer, Signal, Image & Video Processing, Dec. 2015.
 • F. Nazem, A. Ahmadian, N. Dadashi Serj, M. Giti, “Two-stage point-based registration method between ultrasound and CT imaging of the liver based on ICP and unscented Kalman filter: a phantom study” International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, vol. 9(1), pp. 39- 48, 2014.
 • M. Ershad, A. Ahmadian ,N. Dadashi Serej, H. Saberi, K. Amini, “Minimization of target registration error for vertebra in image-guided spine surgery” International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, vol. 9(1), pp. 29- 38, 2014.
 • P. Farnia, A. Ahmadian, T. Shabanian, N. Dadashi, “Brain-shift compensation by non-rigid registration of intra-operative ultrasound images with preoperative MR images based on residual complexity”, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2015.
 • P. Farnia, A. Ahmadian, N. Dadashi, “ Performance Evaluation of the Modified Iterative Closest Point Methods for Intra-operative Ultrasound and pre-operative MR Image Registration of Brain” jour-nal of Frontiers in Biomedical Technologies (FBT), 2014.
 • N. Dadashi, A. Ahmadian, S. Kasaei, S. M. SadreHoseini,” Fea-ture extraction and 3D reconstruction of sinus cavityusing intraopera-tive videos of uncalibrated endoscopic camera”, Signal, Image & Video Processing, Under Review, 2016.
 • H. Yousefi-Banaem, H. Rabbani, and P. Adibi, “Barrett’s mucosa segmentation in endoscopic images using a hybrid method: Spatial fuzzy c-mean and level set,” vol.6, p.231, Medknow Publications, 2016.
 • P. Farnia, A. Ahmadian, A. Khoshnevisan, A. Jaberzadeh, N. Dadashi Serej, A. Kazerooni,"An efficient Point Based Registra-tion of Intra-operative Ultrasound images with MR images for com-putation of brain shift; a Phantom Study" Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:8074-7.
 • Marzieh Ershad, Alireza Ahmadian, Nassim Dadashi Seraj, Hooshang Saberi, "Automatic landmark detection in spine sur-face CT images for registration of pre to intra-operative data" Interna-tional Conference on Electronic Health (ICEH), 2012.
 • Fathi Kazerooni, A. Ahmadian, N. Dadashi Serej, H. Saligheh Rad, H. Saberi, H. Yousefi, P. Farnia, "Segmentation of Brain Tumors in MRI Images Using Multi-scale Gradient Vector Flow" Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:7973-6.
 • Marzieh Ershad Langroodi, Alireza Ahmadian , Nassim Dadashi Seraj, Hooshang Saberi, Keyvan Amini, "Effect of Landmark Configuration on Target Registration Error for Vertebra: a phantom study" SPIE, Medical Imaging, 9 - 14 February 2013.
 • F. Nazem , A. Ahmadian, N. Dadashi Serj , P.Farniaa, M. Giti, "An efficient hybrid point based registration algorithm between intra-operative ultrasound images and preoperative CT images of liver: a phantom study" SPIE Medical Imaging 2013 , 9-14 February 2013 ,USA.
 • P. Farnia, A. Ahmadian, T. Shabanian, N. Dadashi Serej, J. Ali-rezaie, “A hybrid method for non-rigid registration of intra-operative ultrasound images with pre-operative MR images”, Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2014;2014:5562-5.
 • Aghanouri, M., A. Ghaffari, and N. Dadashi, "Image-based locali-zation of the active wireless capsule endoscope inside the stomach." Biomedical & Health Informatics (BHI), 2017 IEEE EMBS International Conference on. IEEE, 2017.

 

ax