رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش سیگنال صوتی

پردازش سیگنال صوتی

 

از دیرباز استتوسکوپ یکی از وسایل کمکی تشخیصی برای پزشکان بوده است. ​با پیدایش آزمایشات و روشهای جدیدتر تشخیصی همچون تصویر برداری استفاده از صوت سنجی در خیلی از موارد کمرنگ شد.

در سالیان اخیر با توجه به رشد و پیبشرفت تکنیکهای پردازش سیگنالهای صوتی و همچنین قابلیتهای میکروفونهای جدیدتر و تلاش برای پیداکردن متدهای دقیق و غیر تهاجمی تشخیصی، به استفاده از صوت در تشخیصهای اتوماتیک که سابجکتیو هم نیستند توجه دوباره ای صورت گرفته است و تحقیقاتی در این زمینه در دست اجراست.

  • در این مرکز نیز طرحهایی در این زمینه در دست بررسی است.
  • پیدا کردن روشی برای تخمین کمی آمبولی هوا در حفرات قلب  توسط تحلیل صدای های قلبی
  • تعیین میزان آمادگی بیمار برای جدا شدن از ونتیلاتور توسط تحلیل صدای های تنفسی
  • بررسی کیفی درست قرار گرفتن ماسک حنجره ای توسط تحلیل صدای حنجره ای
  • تخمین عمق بیهوشی بر اساس پارامترهای به دست آمده از تحلیل صدای حنجره و صدای تنفسی
  • تشخیص اتوماتیک هایپرنازالیتی بیماران شکاف کام توسط تحلیل صدای گفتاری

 

از طرحهای انجام شده:

غربالگری اختلال در بلع حلقی با استفاده از روش تحلیل صدای بلع می باشد.

طرح های در حال انجام: 

معرفی شبکه های عصبی محاسبه گر مخزنی ناهمگن به منظور بازشناسی گفتار فارسی( مجری خانم دکتر زهرا بهارلویی)

مقاله حاصل از طرح

 

Selected Publications:

  • Golabbakhsh, M., Rajaei, A., Derakhshan, M., Sadri, S., Taheri, M., &Adibi, P. (2014). Automated Acoustic Analysis in Detection of Spontaneous Swallows in Parkinson’s Disease. Dysphagia, 29(5), 572-577.
  • Golabbakhsh, M., Abnavi, F., Kadkhodaei Elyaderani, M., Derakhshandeh, F., Khanlar, F., Rong, P., Kuehn D.P. (2017). Automatic Identification of Hypernasality in Normal and Cleft Lip and Palate Patients with Acoustic Analysis of Speech. The Journal of the Acoustical Society of America, 141 (2)
  • Esmaeili, N., Golabbakhsh, M., Makaremi, S,. Saghaei M,. Parviz, M., Rabbani, H.(2017). Tracheal sound analysis for automatic detection of respiratory depression in adult patients during cataract surgery under sedation

 

ax