رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان بورسیه های جدید دولت سوئیس

فراخوان بورسیه های جدید دولت سوئیس در مقاطع دکترا، پسادکترا و فلوشیپ تحقیقاتی جهت سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

 

phd 2021_2022_swiss

postdoc 2021_22_swiss

research 2021_22_swiss