رفتن به محتوای اصلی
x

ژورنال سیگنالها و سنسورهای پزشکی

Journal of Medical Signals & Sensors

 

 

ax

 

 

راهنمای نویسندگان:    

فرمت ارسال مقاله 

JMSS_Instruction_for_Authors.doc

 

شرايط ارسال و پذيرش مقالات:

مقالات بايستي حاوي آخرين يافته هاي علمي محققين در زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشكی بوده ، قبلاً در هيچ مجله يا كنفرانس ديگري چاپ يا ارائه نشده باشند و همچنين در شرايط چاپ يا داوري در جاي ديگري نباشد  .مقالات مروري مورد قبول نخواهد بود.

مقالات به صورت انگليسي پذيرفته مي شوند.

 برای ارسال مقاله، کافی است با مراجعه به  آدرس الکترونیکی https://review.jow.medknow.com/jmss  و انتخاب گزینه SIGN UP AS AN AUTHOR، فایل آن را بارگذاری (آپلود) کنید.

 نشاني دبيرخانه مجله: اصفهان، دروازه شیراز، هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، روبروی ساختمان شماره ۴، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی.

ایمیل:

jmss@mui.ac.ir

jmss.mui@gmail.com

تلفن:

031-37923307