رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش طرح های تحقیقاتی مرکز

جهت همکاری با مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی :

یک نسخه تکمیل شده از فرم متقاضیان همکاری با مرکز تحقیقات به همراه رزومه را به آدرس misp@mui.ac.ir ارسال کنید.

 

 

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در حوزه های زیر پژوهشگر ارشد و پسادکتری می پذیرد: 

 

1- طراحی و توسعه نرم افزار OCT مبتنی بر حسگری فشرده (A-scan , B-scan , C-scan)

2- طراحی و توسعه سخت افزار OCT مبتنی بر حسگری فشرده (A-scan , B-scan , C-scan)

3- طراحی یک روش ترکیبی (مبتنی بر آموزش کتابخانه­ای، مدل­های آماری و نمایش اتمی) جهت طبقه بندی رتینوپاتی دیابتی

4- طراحی و شبیه سازی سامانه اپتیکی جهت دستگاه تصویربرداری از ته چشم و OCT

5- طراحی بوردهای الکترونیکی و بوردهای تغذیه (منابع تغذیه سوئیچینگ)

6- برنامه نویس (راه اندازی  Frame Grabber و اجرای عملیات)

7- طراحی و اجرای سازه های مکانیکی قابل جابجایی با دقت میکرومتر

8- مونتاژ تجهیزات، مرتبط کردن بخش های مختلف با یکدیگر، انجام تست های مربوطه

 

علاقمندان به همکاری رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال و یا باشماره های زیر

(+98)31-37925251

(+98)31-37925252

(+98)31-37925253

(+98)31-37925257

(+98)31-37923307

تماس حاصل نمایند.

misp@mui.ac.ir