رفتن به محتوای اصلی
x

کسب رتبه دوم توسط مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در بین مراکز تحقیقاتی مشابه در سطح دانشگاه

با توجه به ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1401 ، به استحضار میرساند مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی در دسته مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از 5 سال فعالیت،  رتبه دوم را کسب نموده است. امید است با استعانت از پروردگار متعال شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این مرکز باشیم. 

 

ax