رفتن به محتوای اصلی
x

بیوانفورماتیک

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-07-01

بهینه‌سازی فرایند استخراج واریانت از داده‌های NGS

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

2

کارشناسی / ارشد

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

اسکریپت نویسی در لینوکس

تجربه برنامه نویسی با R و Perl و MySQL

MISP-07-02

بهینه‌سازی فرایند هم‌ترازی داده‌های NGS با ژنوم مرجع

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

2

کارشناسی / ارشد

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

اسکریپت نویسی در لینوکس

تجربه برنامه نویسی با R و Perl و MySQL

MISP-07-03

بهینه‌سازی فرایند فیلترینگ واریانتها و تولید گزارش گرافیکی

دکتر صحتی

mr.sehhati@gmail.com

 

بیوانفورماتیک

 

2

کارشناسی / ارشد

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

اسکریپت نویسی در لینوکس

تجربه برنامه نویسی با PHP و MySQL

MISP-07-04

تخمین دقیق میزان انرژی آزد شده در داکینگ ملکول-پروتئین با استفاده از یادگیری ماشین جهت استخراج نقشه اثر ترکیبات شیمیایی موثر ضد سرطان

 

دکتر قاسمی

f_ghasemi@amt.mui.ac.ir

بیوانفورماتیک

1

ارشد / دکتری

مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر

 

MISP-07-05

شناسایی جایگاههای مستعد برهمکنش با دارو در ساختار پروتئین با استفاده از یادگیری عمیق

دکتر قاسمی

f_ghasemi@amt.mui.ac.ir

بیوانفورماتیک

1

ارشد / دکترا

مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر

 

MISP-07-06

استفاده از روشهای یادگیری ماشین بر مبنای گراف جهت تخمین دقیق خواص ترکیبات موثر در مهار رگزایی

دکتر قاسمی

f_ghasemi@amt.mui.ac.ir

بیوانفورماتیک

1

ارشد / دکترا

مهندسی برق / مهندسی کامپیوتر