رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش سیگنال های حیاتی

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-08-01

پردازش صوت به منظور تحلیل مانور LFM

دکتر سقایی-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش سیگنال های حیاتی

1

کارشناسی/کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-08-02

تعیین میزان آمادگی بیمار برای جدا شدن از ونتیلاتور توسط تحلیل صداهای تنفسی

دکتر سقایی-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش سیگنال های حیاتی

1

کارشناسی/کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-08-03

بررسی کیفی درست قرار گرفتن ماسک حنجره ای توسط تحلیل صدای حنجره ای

دکتر سقایی-دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش سیگنال های حیاتی

1

کارشناسی/کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-08-04

آنالیز سیگنال مانومتری و PH monitoring با استفاده از یادگیری عمیق

 

دکتر ادیبی- دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش سیگنال های حیاتی

1

ارشد / دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر