رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش تانسوری

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-11-01

نویززدایی و سوپررزولوشن تصاویر OCT با استفاده از auto-encoder و در فضای تعبیه شده

دکتر  صدیقین

f.seddighin@yahoo.com

پردازش تانسوری

1

دکترا

مهندسی برق-مهندسی پزشکی

 

MISP-11-02

بازسازی تصاویر OCT با نمونه برداری غیریکنواخت با استفاده از شبکه های تانسوری

دکتر  صدیقین

f.seddighin@yahoo.com

پردازش تانسوری

1

دکترا

مهندسی برق-مهندسی پزشکی