رفتن به محتوای اصلی
x

وبینار شبکه بین رشته ای سلامت

شبکه پژوهشهای بین رشته ­ای سلامت اصفهان در سال 1398 با همکاری سه دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان با هدف تشکیل گروه‌های بین رشته ­ای سلامت از متخصصین 3 دانشگاه اصلی استان و حمایت هدفمند از آنها به منظور تقویت فعالیتهای بین دانشگاهی و بین رشته ­ای پزشکی در مرز دانش تشکیل گردید. از جمله فعالیت‌های این شبکه اعطای دو دوره گرنت به هسته ­های پژوهشی موضوع ­محور منتخب بوده است که بدینوسیله از محققین علاقمند آن مجموعه جهت شرکت در جلسه گزارش دهی این هسته ­ها که در روزهای شنبه و یکشنبه 14-15 اسفند از ساعت 14 الی 17 مطابق برنامه به صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار می­ گردد دعوت به عمل می­ آید.

لینک وبینار: https://eclass.mui.ac.ir/b/res-kza-mpx-ozo

 دانلود برنامه   

  ضمنا اطلاعات بیشتر درخصوص این شبکه در وب سایت Ace.mui.ac.ir موجود می­ باشد.