رفتن به محتوای اصلی
x

مغز و علوم اعصاب

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-01-01

پردازش سیگنال EEG ثبت شده در هنگام تصور حرکت به منظور استفاده در BCI

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

 

MISP-01-02

تحلیل سیگنال های ERP با استفاده از روش های تنک به منظور استفاده در BCI

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-01-03

استفاده از شبکه های Dynamic Bayesian Network (DBN) در تحلیل سیستمهای BCI

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-01-04

ساخت دیتا بیس بیماری صرع در مدالیتی های مختلف

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-01-05

تحلیل دادگان EEG به منظور تشخیص بیماری صرع

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-01-06

آنالیز سیگنال VEP جهت کاربرد در تشخیص MS

دکتر امینی / دکتر کافیه

zahraamini64@yahoo.com.au

 

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-01-07

طراحی سیستم واسط مغزی

دکتر کرمانی  دکترمکی آبادی

kermani@med.mui.ac.ir

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

 

MISP-01-08

رفع نویز و اعوجاج سیگنالهای مانیتورینگ صرع

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

مغز و علوم اعصاب

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی