رفتن به محتوای اصلی
x

سیستم های درون بین

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-04-01

تهیه پایگاه داده تصاویر آندوسکوپی و کلونوسکوپی

دکتر ربانی-دکتر ادیبی-دکتر داداشی

rabbani.h@ieee.org

سیستم های درون بین

1

کارشناسی/کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-04-02

شناسايي فریمهای دارای پوليپ (Polyp) در رشته ‏ای از تصاوير کولونوسکوپی (Colonoscopy)

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

سیستم های درون بین

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-04-03

ساخت نرم افزار تشخیص Z-line و ترک در تصاویر آندوسکوپی

دکتر ربانی-دکتر ادیبی

rabbani.h@ieee.org

سیستم های درون بین

1

کارشناسی ارشد/دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-04-04

آنالیز فاصله در تصاویر آندوسکوپی

دکتر ربانی-دکتر ادیبی

rabbani.h@ieee.org

سیستم های درون بین

1

کارشناسی ارشد/دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر