رفتن به محتوای اصلی
x

حضور مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال در آذرماه-پژوهش 1402

هر سال در آذرماه دانشگاه‌ها با نمایش دستاوردهای یک‌ساله خود به استقبال «هفته پژوهش» می‌روند. امسال نیز همچون سال های گذشته در روز چهارشنبه مورخ 8 آذرماه در مجموعه تالارهای گسترش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده ها و تمامی مراکز تحقیقاتی و همچنین مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی  به ارائه مجموعه پژوهش های خود پرداختند.