رفتن به محتوای اصلی
x

بازی های درمانی

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-06-01

طراحی  و پیاده سازی یک سیستم Mixed Reality  برای توانبخشی بیماران دچار سکته مغزی

دکتر ورد

alivard@gmail.com

بازی های درمانی

 

1

کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی