رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار یک فصل از کتاب handbook of texture analysisتوسط اعضای هیات علمی مرکز در انتشارات معتبر Taylor and Francis

سرکار خانم دکتر مریم منعمیان و جناب آقای دکتر حسین ربانی موفق به چاپ یک فصل از کتاب handbook of texture analysis در انتشارات Taylor and Francis شدند. نوشتن این فصل از کتاب در پاسخ به دعوتنامه رسمی مسیولین این انتشارات و در پی انتشار مقاله با عنوان 

 Mathematical analysis of texture indicators for the segmentation of optical coherence tomography images 

  انجام شد. عنوان این فصل از کتاب مدلسازی بافت در تصاویر optical coherence tomography است و مقاله مرتبط با آن در آدرس زیر قابل دستیابی است.

 

Handbook of Texture AnalysisGeneralized Texture for AI-Based Industrial Applications