مدل سازی ریاضی داده پزشکی

پردازش تصاویر چشم پزشکی

پردازش تصاویر دندان پزشکی

بیوانفورماتیک

پردازش سیگنال صوتی

پردازش تصاویر میکروسکوپی

پردازش سیگنال های حیاتی

پردازش تصاویر ترموگرافی و کاپیلارسکوپی

الکترونیک در پزشکی

پردازش تصاویر آندوسکوپی

قلب و عروق

مغز و علوم اعصاب

اپتیک پزشکی

 

 

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 120780