پردازش تصاویر میکروسکوپی         

دانلود بروشور

اطلاعات بیشتر

مدیر هسته

دکتر اردشیر طالبی- دکتر حسین ربانی

دبیر هسته

مهندس امید صراف‍زاده

اعضای هسته

دکتر علیرضا ورد- مهندس نیلوفر طیفوری- مهندس ماریا فرهی- مهندس زهرا سعیدی- مهندس منیره شیخ حسینی- مهندس محمدرضا مومن‍زاده

مکان تشکیل جلسات

دفتردانشکده فناوریهای نوین پزشکی

زمان تشکیل جلسات

یکشنبه ها- ساعت ۹ تا ۱۲

آدرس اینترنتی گروه

http://sites.google.com/site/microscopicimageana

http://tech.groups.yahoo.com/group/MicroscopicImageAnalysis_Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با آقای دکتر ربانی و یا آقای مهندس صراف زاده( دانشجوی دکتری) تماس حاصل نمایید.

 

Selected Publications:

  • Sarrafzadeh O, Rabbani H, Mehri Dehnavi A, Talebi A.‎ Analyzing features by SWLDA for the classification of HEp-2 cell images using GMM.‎ Pattern Recognition Letters.‎ 2016.‎
  • Sheikhhosseini M1, Rabbani H, Zekri M, Talebi A.‎‎ “Automatic diagnosis of malaria based on complete circle-ellipse fitting search algorithm” J Microsc.‎‎, 252(3)‎‎:189-203, 2013.‎‎
  • Farahi, A.‎‎, Talebi, A.‎‎, Rabbani, H.‎‎,“Automated border extraction of Leishman bodies in bone marrow samples from patients with visceral leishmaniasis”, Journal of Isfahan Medical School, 32(286)‎‎, 2014.‎‎
  • Sarrafzadeh O, Dehnavi AM.‎ Nucleus and cytoplasm segmentation in microscopic images using K-means clustering and region growing.‎ Adv Biomed Res .‎ Medknow Publications;‎ 2015

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 118481