فصلنامه علمی - پژوهشی سیگنالها و سنسورهای پزشکی

 Journal of Medical Signals & Sensors

 

به استحضار می رساند مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصویر پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هر فصل نشریه علمی – پژوهشی  سیگنالها و سنسورهای پزشکی را منتشر می کند.

زمینه های اصلی نشریه:

۱-  بيوالكتريك:

بيو اينسترومنت، بيوسنسورها، مدلسازي، پردازش سيگنالهاي حياتي، پردازش تصوير پزشكي، سيستم هاي تصويرگري پزشكي، کنترل سيستم هاي بيولوژيكي، سيستم هاي عصبي عضلاني، علوم شناختي، تله مدسين، رباتيك، اولتراسوند پزشكي، بيو الكترومغناطيس ، الكتروفيزيولوژي و ساير زمينه هاي وابسته

۲-  بيوانفورماتيك و انفورماتيك پزشكي:

تحليل محاسباتي داده هاي بيولوژيكي، داده كاوي و مدلسازي تصادفي بيو انفورماتيك، ژنوميك محاسباتي، هوش مصنوعي و منطق فازي در بيو انفورماتيك، كاربردهاي بيوانفورماتيك، فن آوري اطلاعات در مهندسي پزشكي، سلامت و بهداشت الكترونيكي، ساير زمينه هاي وابسته

۳- بيو فيزيك و فيزيك پزشكي:

پرتو نگاري و پرتو درماني، پزشكي هسته اي، سيستم هاي نوري در پزشكي، ليزر درماني، اولتراسوند، ساير زمينه هاي وابسته.

۴- آموزش و استاندارد در مهندسي پزشكي.

۵- زمينه هاي مرتبط ديگر.

Description: C:\Users\Signal\Desktop\vol3-no2-2013-call for paper-english copy.jpg

 

راهنمای نویسندگان:    

فرمت ارسال مقاله 

JMSS_Instruction_for_Authors.doc

 

شرايط ارسال و پذيرش مقالات:

مقالات بايستي حاوي آخرين يافته هاي علمي محققين در زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشكی بوده ، قبلاً در هيچ مجله يا كنفرانس ديگري چاپ يا ارائه نشده باشند و همچنين در شرايط چاپ يا داوري در جاي ديگري نباشد  .مقالات مروري مورد قبول نخواهد بود.

مقالات به صورت انگليسي پذيرفته مي شوند.

 برای ارسال مقاله، کافی است فایل آن را در آدرس الکترونیکی http://www.journalonweb.com/jmss با استفاده از منوی New Manuscript Submit، بارگذاری (آپلود) کنید.

 نشاني دبيرخانه مجله: اصفهان، دروازه شیراز، هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، روبروی ساختمان شماره ۴، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی.

ایمیل:

jmss@mui.ac.ir

jmss.mui@gmail.com

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۷

کدپستی:

۸۱۷۴۵۳۱۹

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 120787