کارگاه های برگزار شده

 

۱- اولین کارگاه آشنایی با روش های ردیابی سلول های بنیادی

اسلاید بخش اول                 اسلاید بخش دوم                    اسلاید بخش سوم

۲- کارگاه آشنایی با نرم افزار BEAMnrc جهت شبیه سازی شتابدهنده های خطی در پرتو درمانی

۳- کارگاه آشنایی با دستگاه Power Lab

۴- کارگروه ترموگرافی سینه (برگزار شده در هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی)

۵- مقدمه ای بر آنالیز فرکتالی و کاربرد آن در تصاویر ترموگرافی

۶- کارگاه آشنایی با زمینه های فعال پژوهشی گرایش پردازش تصویر (برگزار شده در شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان)

۷- اولین کارگاه آشنایی با فرآیند ثبت اختراع و مالکیت فکری و تجاری سازی ایده های دانش بنیان 

اسلایدها:         آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی              از ایده تا ثروت

۸- فایل سخنرانی آقای دکتر پیکری " Characterization of Ultrasound Elevation Beamwidth Artefacts for Brachytherapy Needle Insertion "   

     قسمت ۱                  قسمت ۲                    قسمت ۳

۹- فایل سخنرانی دکتر علیرضا ورد  تحت عنوان " آشنائی با مدل های کانتورفعال برای بخش بندی تصویر"           دانلود

۱۰- کارگاه های  برگزار شده در دانشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی

 

سمینارها

نشست دکتر میرباقری از دانشگاه MCGill

نشست دکتر هادی شفیعی از دانشگاه هاروارد

همایش نور در پزشکی