فراخوان های فعال مرکز

 

دعوت به همکاری با مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

 هیئت علمی (در زمان اعلام فراخوان ها فعال می شود)

POSTDOC POSITION

BIOMEDICAL ENGINEERING SUMMER INTERNSHIP PROGRAM

 

 

وب سایت: https://misp.mui.ac.ir/‎

ایمیل:   misp@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 24340