اهداف

رسالت (Mission)

ایجاد بستر و فضاي مناسب براي محققین جهت انجام تحقیقات بنیادي، کاربردي، بین رشته اي و برقراري ارتباط فعال با جامعه پژوهش و فناوري کشور و بین الملل به منظور مشارکت در  توسعه و بهبود سلامت جامعه
 

دور نما (Vision)

بهره گیري از توان و استعدادهاي بالفعل و بالقوه محققین در تحقیقات در حوزه پردازش داده هاي پزشکی و استخراج اطلاعات مفید از سیگنالها، تصاویر و دیگر داده هاي پزشکی و ایجاد بستر پژوهشی مناسب براي همه محققین علاقمند به فعالیت در حوزه علوم بین رشته اي مرتبط بنحوي که بتوان به مجموعه اي مولد در تربیت نیروي پژوهشی ثروت آفرین در علوم بین رشته اي مرتبط تبدیل شود.
 

ارزش ها (Values)

۱-ارج نهادن به جايگاه والاي محقق و تحقيق

۲-عدالت

۳-رعايت موازين شرعي و اصول اخلاقي در پژوهش

۴-جلب مشارکت محققین رشته های مرتبط

۵-ارتباطات پژوهشی فرامرزی  

۶-ارج نهادن به خلاقيت و نو آوري

۷-تلاش برای انتقال و کاربردی نمودن علوم مهندسی در حوزه های سلامت

۸-كار گروهي

اهداف کلان (Goals)

G1:توسعه زير ساختار مناسب پژوهشي ومنابع انسانی پژوهشی در زمینه تحقیقات

G2: ارتقاء کمیت و کیفیت پژوهش در زمینه تحقیقات

G3: ارتقاء مشارکت برون سازمانی در زمینه تحقیقات

G4: كاربردي كردن پژوهشها

 

توسعه زیر ساخت مناسب پژوهشی و منابع انسانی پژوهشی      G1

O1

تهیه و توسعه دیتابیس بومی از سیگنالها و تصاویر پزشکی

O2

جذب محققین توانمند به عنوان همکار پژوهشی (postdoc, intern, researcher, visiting scholars) و اعضاء هیات علمی رشته های مرتبط

O3

تسهیل دستیابی پژوهشگران به امکانات ویژه مورد نیاز پردازش سیگنالها وتصاویر پزشکی

O4

تربیت پژوهشگر بین رشته ای متناسب با نیازهای کشور

O5

معرفی و بومی سازی قابلیت های علوم مهندسی در علوم پزشکی

O6

تهیه دیتابیس نیروهای متخصص

O7

تهیه زیرساخت لازم جهت دسترسی به داده های پزشکی

O8

همکاری در توسعه مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

O9

تصویب چارت سازمانی مرکز

ارتقا کمیت و کیفیت پژوهش             G2

O1

جذب هیات علمی پژوهشی

O2

راه اندازی و توسعه دوره  Ph.D by Research در مرکز تحقیقات

O3

راه اندازی زیرگروههای تخصصی:

 • الکترونیک در پزشکی: عمده پروژه های این بخش با همکاری مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی تعریف می گردد
 • آنالیز داده های اسکوپی: تهیه نرم افزارهای تحلیل نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک داده های آندوسکوپی گوارش (تصاویر آندوسکوپی دیجیتال و کپسول آندوسکوپی، سیگنالهای PH مانیتورینگ و مانومتری)،  کلونوسکوپی، آندوسکوپی مغز، سیستوسکوپی، برونکوسکوپی
 • بازیهای درمانی: پروژه های این بخش مطابق برنامه استراتژیک هسته فناوری بازیهای درمانی و در مانهای مجازی صورت می پذیرد 
 • پردازش داده های مغز: عمده پروژه های این حوزه در جهت آنالیز رفتار مغز در بیماریهای آلزایمر و صرع و تشخیص زودهنگام  آنها می باشد 
 • پردازش سیگنال صوتی: عمده پروژه های این حوزه جهت آنالیز صدای حنجره، تنفس و گفتار می باشد 
 • پردازش تصاویر دندان پزشکی: عمده پروژه های این حوزه جهت رفع اعوجاج رایج در تصاویر دندان و آنالیز اتوماتیک آنها می باشد

O4

 توسعه زیرگروههای تخصصی موجود:

 • پردازش تصاویر چشم پزشکی: مطابق نقشه راه هسته چشم
 • پردازش داده های قلب: مطابق نقشه راه هسته قلب
 • بیوانفورماتیک: مطابق نقشه راه هسته بیوانفورماتیک
 • پردازش تصاویر میکروسکوپی: مطابق نقشه راه هسته میکروسکوپی
 • پردازش تصاویر ترموگرافی: عمده پروژه های این بخش مربوط به تصاویر بکار رفته در تشخیص برست کنسر می باشد
 • مدلسازی ریاضی داده های پزشکی: عمده پروژه های این حوزه به منظور ارائه مدلهای جدید آماری، ریاضی، هندسی و مبتنی بر انرژی در دو حوزه داده خام و تبدیل می باشد

O5

توسعه و ارتقا کیفیت نشریه JMSS بر اساس معیارهای معتبر بین المللی

O6

افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مرکز در مجلات داخلی و خارجی نمایه ایندکس های معتبر

O7

تصویب طرح های بزرگ ملی/بین المللی

ارتقا مشارکت برون سازمانی           G3

O1

انجام پژوهش مشترک با موسسات و مراکز تحقیقات داخلی و برون مرزی

O2

جذب اعضای هیات علمی الحاقی

O3

افزایش مشارکت مالی برون سازمانی در زمینه تحقیقات

O4

دعوت از اساتید مبرز بین المللی جهت برگزاری کارگاه

O5

افزایش منابع مالی مرکز حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی به مراکز پزشکی و صنعتی و دانشگاهی

O6

برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی مشترک با موسسات معتبر بین المللی

O7

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین المللی از قبیل Summer School

O8

برگزاری و شرکت در مسابقات بین المللی از طریق تشکیل تیمهای مجرب از دانشجویان، محققین و اساتید

کاربردی کردن پژوهش ها       G4

O1

استفاده از نتایج پژوهشهای مرکز در مراکز درمان تحت پوشش دانشگاه

O2

همکاری با مراکز رشد و پارکهای تحقیقاتی جهت زمینه سازی و کاربردی کردن نتایج طرحهای  تحقیقاتی و تعریف پروژه های مورد نیاز

O3

ارتباط با شرکتهای فعال در زمینه های مرتبط جهت تجاری نمودن طرحهای کاربردی

O4

ثبت اختراع های داخلی و بین المللی

O5

تولید محصولات فن آورانه

O6

برگزاری مسابقات به منظور جذب افراد توانمند در پروژه های محصول محور

O7

همکاری با اداره تجهیزات پزشکی جهت تهیه استاندارد خرید تجهیزات

O8

همکاری با مهندسین تجهیزات پزشکی به منظور ارتقا کنترل کیفی

O9

تعریف پروژه های کاربردی در مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی

 

وب سایت: https://misp.mui.ac.ir/‎

ایمیل:   misp@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

 • Total Visitors: 24301