اتمام طرح

پس از اتمام طرح:

۱- ارسال ۲ نسخه گزارش نهایی صحافی شده طرح طبق فرمت مرکز به آدرس پستی و الکترونیکی مرکز. 

فرمت گزارش نهایی طرح    gozaresh nahae.doc

۲- ارسال فایل WORD آن به آدرس الکترونیکی مرکز.

۳- یک مقاله پذیرفته شده از طرح که در ISI ایندکس شده باشد و در ضمن affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا"به آدرس "Medical Image & Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran" باشد.

 

تذکر: چنانچه مقاله این طرح درISI ایندکس شده باشد، نیازی به ارسال گزارش پایان طرح نیست.

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 118485