رفتن به محتوای اصلی
x

معاونین مرکز

  

 

 

 

 ax

 

دکتر نسیم داداشی 

 معرفی معاون پژوهشی مرکز

 رزومه

 

تلفن :37923872-031

پست الکترونیک: nm.dadashi@amt.mui.ac.ir

 

عضو هیئت علمی

 

دکتر فرناز صدیقین

معرفی معاون نیروی انسانی مرکز

رزومه

 

تلفن :37923308-031

پست الکترونیک: f.sedighin@amt.mui.ac.ir

 

ax

 

دکتر محمد حسین وفایی

معرفی معاون فناوری مرکز

رزومه

 

پست الکترونیک: mh.vafaie@amt.mui.ac.ir