فراخوان همکاری با مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

  • ش, ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۲:۲۱
فارسی

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی برای موضوع 

Design & Development of a Fully Automated CS-based Ocular OCT system

PostDoc و Researcher می پذیرد.

علاقمندان به همکاری اینجا را کلیک کنید و ثبت نام کنید.

تاریخ ثبت نام تا ۲۵ آبان ماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

https://misp.mui.ac.ir/en/position

۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۷