فراخوان همکاری با مرکز تحقیقات به صورت Researcher

  • ش, ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۰۸:۵۱
فارسی

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی برای موضوع 

سوپر رزولوشن تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای مبتنی بر تبدیل ویولت ۳ بعدی "

Researcher می پذیرد.

هدف از این پژوهش توسعه مدل های قبلی ارائه شده مبتنی بر آموزش کتابخانه ای برای آنالیز تصاویر OCT می باشد. براین اساس دیکشنری اولیه نقش مهمی در روند آموزش کتابخانه ای ایفا می کند. استفاده از تبدیل ویولت مختلط ۳ بعدی به عنوان دیکشنری اولیه براساس طبیعت ۳ بعدی و لایه های جهت دار OCT می تواند نقش مهمی در آنالیز دقیق این تصاویر بازی کند. در این پروژه ادامه فعالیتهای صورت گرفته در مقاله (Kafieh TMI) به منظور سوپر رزولوشن تصاویر OCT انجام می شود.

علاقمندان به همکاری اینجا را کلیک کنید و ثبت نام کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۷