فراخوان دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات

  • ج, ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ - ۲۰:۱۲
فارسی

با توجه به برگزاری آزمون متمرکز دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی دانشجو می پذیرد :