برگزاری کارگاه آموزشی

  • ي, ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ - ۱۳:۱۵
تعریف نشده

روز سه شنبه مورخ ۱۷ آذر م جلسه آشنایی با ارائه آخرین تکنولوژی های آندوسکوپی و تصویر برداری در حوزه گوارش" با حضور جمعی از اساتید دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی و مهندسین تجهیزات پزشکی  و کارشناسان اتاق عمل و پرستاری معاونت درمان   در سالن شهید چمران دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبرگزار گردید.