اعضای هیئت موسس:

دکتر مسیح صبوری، دکتر رضا بصیرت نیا، دکتر علی حکمت نیا، دکتر محمدرضا احمدزاده، دکتر مژگان مختاری، دکتر حسین سعیدی

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                دکتر حسین ربانی (ریاست)                                             دکتر نسیم داداشی (معاون پژوهشی)                                                             

                                                                          معرفی رییس مرکز                                                        معرفی معاون پژوهشی مرکز 

                                                                                رزومه                                                                                 رزومه

 

                                                                                                                                             

  دکتر راحله کافیه (شورای پژوهشی)                           دکتر سعید کرمانی (شورای پژوهشی)                         دکتر زهرا امینی (شورای پژوهشی)                            دکتر علیرضا ورد (شورای پژوهشی)

                   رزومه                                                                    رزومه                                                               رزومه                                                               رزومه

 

                                                                                                                                             

دکتر علیرضا مهری دهنوی (شورای پژوهشی)              دکتر محمدرضا صحتی (شورای پژوهشی)                    دکتر حمیدرضا مراتب (شورای پژوهشی)                     دکتر امین مهنام (شورای پژوهشی

                  رزومه                                                                   رزومه                                                                   رزومه                                                         رزومه   

 

                                                                                                                                           

دکتر مهناز اتحاد توکل (شورای پژوهشی)                   دکتر فهیمه قاسمی (شورای پژوهشی)                     دکتر مجید برکتین (شورای پژوهشی)                          دکتر محمد سعادت نیا (شورای پژوهشی)  

                                                                                                                                                           رزومه

                                                                                                                         

دکتر پیمان ادیبی (شورای پژوهشی)                       دکتر علیرضا دهقانی (شورای پژوهشی)                   دکتر علیرضا پیمان (شورای پژوهشی)                           دکتر ایمان ادیبی (شورای پژوهشی)

 

                                                                                                                                                

دکتر اردشیر طالبی (شورای پژوهشی)                    دکتر محمود سقایی (شورای پژوهشی)                    دکتر محمدرضا اخلاقی (شورای پژوهشی)                   دکتر محمدرضا احمدزاده (شورای پژوهشی)            

                  رزومه                                                              رزومه                                                              رزومه                                                                  رزومه

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            

                                 دکتر سعید صدری (شورای پژوهشی)                       دکتر حسین سعیدی (شورای پژوهشی)                    دکتر محمدرضا یزدچی (شورای پژوهشی)                         

                                                                                                                             رزومه                                                               رزومه           

                                                   

                                                                                                                                                                 

                                                                        دکتر مریم ذکری (شورای پژوهشی)                            دکتر احسان یزدیان (شورای پژوهشی)                      

                                                                                      رزومه                                                                      رزومه                                           

 

                                                                                                                                          

مهندس علیرضا شیرانی (پژوهشگر ارشد)                        مهندس صبا عجمی (پژوهشگر)                            مهندس مهشاد جاویدان (پژوهشگر)                          مهندس مهرنوش نقابی (پژوهشگر)

                                                                                                                                                                     رزومه                                                              رزومه

 

                                                                                                                                                                                     

                                               دکتر احسان گلکار (postdoc)                                            دکتر مریم منعمیان (postdoc)                                            دکتر منصوره اژه ای (postdoc)

                                                                                                                                           رزومه   

 

اعضا و همکاران سابق:                                                                                                                              

دکتر انوشه زرگر خرازی، دکتر ایرج عابدی، دکتر علی چاپاریان، دکتر بهاره تقی زاده، دکتر فرخنده کیایی، دکتر حامد فهیمی، دکتر مسعود کاشف پور، مهندس مریم سمیعی نسب، مهندس مرضیه گلاب بخش، مهندس زهرا عمرانی، مهندس نیلوفر طیفوری، مهندس لیلا قسیسین، مهندس مریم رمضانی، مهندس فاطمه ابناوی، مهندس محسن ایرانپور، مهندس علی محمد فاطمی، مهندس مهدی کرمی، مهندس محسن یوسفی بنائم، مهندس آناهیتا هیرمن پور، مهندس محمدعلی اللهیاری، مهندس نوشین خلیلی، مهندس سعید فرقانی، مهندس کلاهدوزان

 

وب سایت: https://misp.mui.ac.ir/‎

ایمیل:   misp@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 24388