کارگاه های برگزار شده

 

1- اولین کارگاه آشنایی با روش های ردیابی سلول های بنیادی

اسلاید بخش اول                 اسلاید بخش دوم                    اسلاید بخش سوم

2- کارگاه آشنایی با نرم افزار BEAMnrc جهت شبیه سازی شتابدهنده های خطی در پرتو درمانی

3- کارگاه آشنایی با دستگاه Power Lab

4- کارگروه ترموگرافی سینه (برگزار شده در هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی)

5- مقدمه ای بر آنالیز فرکتالی و کاربرد آن در تصاویر ترموگرافی

6- کارگاه آشنایی با زمینه های فعال پژوهشی گرایش پردازش تصویر (برگزار شده در شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان)

7- اولین کارگاه آشنایی با فرآیند ثبت اختراع و مالکیت فکری و تجاری سازی ایده های دانش بنیان 

اسلایدها:         آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی              از ایده تا ثروت

8- فایل سخنرانی آقای دکتر پیکری " Characterization of Ultrasound Elevation Beamwidth Artefacts for Brachytherapy Needle Insertion "   

     قسمت 1                  قسمت 2                    قسمت 3

9- فایل سخنرانی دکتر علیرضا ورد  تحت عنوان " آشنائی با مدل های کانتورفعال برای بخش بندی تصویر"           دانلود

10- کارگاه های  برگزار شده در دانشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی

 

سمینارها

نشست دکتر میرباقری از دانشگاه MCGill

نشست دکتر هادی شفیعی از دانشگاه هاروارد

همایش نور در پزشکی

 

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 56042