اعضای هیئت موسس:

دکتر مسیح صبوری، دکتر رضا بصیرت نیا، دکتر علی حکمت نیا، دکتر محمدرضا احمدزاده، دکتر مژگان مختاری، دکتر حسین سعیدی

 

 

 

دکتر حسین ربانی (ریاست)

معرفی رییس مرکز

  رزومه

 

دکتر نسیم داداشی (معاون پژوهشی)

 معرفی معاون پژوهشی مرکز

 رزومه

 

  دکتر راحله کافیه (شورای پژوهشی)

رزومه

 دکتر سعید کرمانی (شورای پژوهشی

 رزومه

دکتر زهرا امینی (شورای پژوهشی)

رزومه

 دکتر علیرضا ورد (شورای پژوهشی)

 رزومه

دکتر علیرضا مهری دهنوی (شورای پژوهشی

رزومه

دکتر محمدرضا صحتی (شورای پژوهشی)

 رزومه 

دکتر حمیدرضا مراتب (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر امین مهنام (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر مهناز اتحاد توکل (شورای پژوهشی)

 

دکتر فهیمه قاسمی (شورای پژوهشی)

 

دکتر مجید برکتین (شورای پژوهشی)

 رزومه

دکتر محمد سعادت نیا (شورای پژوهشی)

 

دکتر پیمان ادیبی (شورای پژوهشی)

دکتر علیرضا دهقانی (شورای پژوهشی)

دکتر علیرضا پیمان (شورای پژوهشی)

 

دکتر ایمان ادیبی (شورای پژوهشی)

دکتر اردشیر طالبی (شورای پژوهشی)

 رزومه 

  دکتر محمود سقایی (شورای پژوهشی)

رزومه 

دکتر محمدرضا اخلاقی (شورای پژوهشی)

رزومه 

دکتر محمدرضا احمدزاده (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر سعید صدری (شورای پژوهشی)

 

دکتر حسین سعیدی (شورای پژوهشی)

 رزومه

دکتر محمدرضا یزدچی (شورای پژوهشی

رزومه 

دکتر علیرضا کریمیان (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر احسان یزدیان (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر مریم ذکری (شورای پژوهشی)

رزومه

دکتر فرزانه شایق (شورای پژوهشی)

 

دکتر علی حسن زهرایی (شورای پژوهشی)

رزومه

 دکتر احسان گلکار (postdoc)

 

دکتر مریم منعمیان (postdoc)

 رزومه

 دکتر منصوره اژه ای (postdoc)

 

 دکتر محمد حسین وفایی (postdoc)

 رزومه

 

 

دکتر رضا راستی (postdoc)

مهندس علیرضا شیرانی (پژوهشگر ارشد)

 

مهندس صبا عجمی (پژوهشگر)

رزومه

مهندس مهرنوش نقابی (پژوهشگر)

رزومه

        

اعضا و همکاران سابق:                                                                                                                              

دکتر انوشه زرگر خرازی، دکتر ایرج عابدی، دکتر علی چاپاریان، دکتر بهاره تقی زاده، دکتر فرخنده کیایی، دکتر حامد فهیمی، دکتر مسعود کاشف پور، مهندس مریم سمیعی نسب، مهندس مرضیه گلاب بخش، مهندس زهرا عمرانی، مهندس نیلوفر طیفوری، مهندس لیلا قسیسین، مهندس مریم رمضانی، مهندس فاطمه ابناوی، مهندس محسن ایرانپور، مهندس علی محمد فاطمی، مهندس مهدی کرمی، مهندس محسن یوسفی بنائم، مهندس آناهیتا هیرمن پور، مهندس محمدعلی اللهیاری، مهندس نوشین خلیلی، مهندس سعید فرقانی، مهندس کلاهدوزان، مهندس مهشاد جاویدان.

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120704