کارآموزی تابستان ۹۷

  • ي, ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ - ۱۱:۴۹

 

مرکز تحقیقات تصویر و سیگنال پزشکی از دانشجویان علاقه مند مایل به فعالیت در زمینه تحقیقاتی زیر می باشند کارآموز میپذیرد.

لیست عناوین فعالیتهای مرکز تحقیقات