پذیرش دانشجوی دکتر پژوهشی

  • د, ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ - ۱۴:۳۴

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرید.علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت http://sanjeshp.ir مراجعه کنید.