دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران

  • ي, ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ - ۰۹:۱۰

  دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران ۳۰ آبان الي ۲ آذرماه سال جاری به میزبانی دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود.

 

دهمين دوره اين کنفرانس توسط دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان و انجمن بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران در آذرماه ۱۳۹۶برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين کنفرانس ايجاد محيطي مناسب جهت تبادل نظر و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشگران و دست اندرکاران در زمينه بينائي ماشين و پردازش تصوير مي باشد. کميته علمي کنفرانس از کليه پژوهشگران، صاحب نظران و متخصصان دعوت مي نمايد که آخرين دستاوردهاي خود را طبق تاريخهاي اعلام شده به کنفرانس ارسال نمايند. مقالات بايستي از کيفيت مطلوب برخوردار بوده و در مجلات و کنفرانسهاي ديگر ارائه نشده باشند.

 

محورهای همایش

بينائي کامپيوتر سه بعدي

شناسائي اشياء

شناسائي فعاليت

بيومتريک

پردازش تصاوير پزشکي

فشرده سازي و پنهان نگاري

پردازش تصاويرRGBD

بافت، شکل، و رنگ

استريو و هندسه چندنگرشي

تصوير و ويدئو کاوي

پردازش و شناسائي اسناد

تحليل و رديابي حرکت

کاربردهاي يادگيري ماشين در بينائي کامپيوتر

معماريهاي پردازش تصوير و بينائي کامپيوتر

ديگر زمينه هاي مرتبط