جلسه پردازش سیگنال های صوتی ۱

  • ش, ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ - ۰۸:۳۷
تعریف نشده
 
 
روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه جلسه هسته پردازش سیگنالهای صوتی در محل اتاق فناوری دانشکده توانبخشی برگزار شد.
در این جلسه در مورد اجرای طرح "تشخیص اتوماتیک نوای گفتار در بیماران دیزارتری توسط تحلیل صدای گفتار" و تعیین شاخصهایی که از سیگنال صوتی باید استخراج نمود بحث شد. همچنین داده های صوتی که از طرف دانشکده توانبخشی ضبط و ثبت شده بود برای تهیه نرم افزار و برنامه نویسی تحویا خانم کدخدایی شد. افراد حاضر در جلسه: سرکار خانم فاطمه ابناوی، مهندس مرضیه گلاب بخش و مهندس مینا کدخدایی