previous pauseresume next

 

همکاران مرکز:

دکتر مسیح صبوری، دکتر علی حکمت نیا، دکتر زهرا امینی، دکتر رضا بصیرت نیا، دکتر محمدرضا احمدزاده، دکتر مژگان مختاری، دکتر سعید صدری، دکتر حسین سعیدی، دکتر مجید محمد بیگی، دکتر حمیدرضا مراتب، دکتر مریم ذکری، دکتر احسان یزدیان، دکتر امین مهنام، مهندس نیلوفر طیفوری

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                    دکتر حسین ربانی (ریاست)                                                           دکتر نسیم داداشی (معاون پژوهشی)                                                             

                                                                                   رزومه

 

                                                                                                                                        

مهندس علیرضا شیرانی (پژوهشگر ارشد)                                      مهندس صبا عجمی (پژوهشگر)                                      مهندس مهشاد جاویدان (پژوهشگر)                                        مهندس مهرنوش نقابی (پژوهشگر)

                                                                                                                                                                   رزومه

 

                                                      

                                                   دکتر احسان گلکار (postdoc)                                                دکتر مریم منعمیان (postdoc)                                               دکتر اژه ای (postdoc)

                                                                                                                                           رزومه   

 

                                                                                               اعضا سابق:

 

                                                                                                                                    

دکتر مهناز اتحاد توکل                                               دکتر راحله کافیه                                             مهندس مرضیه گلاب بخش                                           دکتر بهاره تقی زاده

                                                                                  رزومه

 

 

 

                                            

  دکتر فرخنده کیایی                                                  دکتر حامد فهیمی                                             مریم سمیعی نسب                                                      مسعود کاشف پور